Privacy beleid

Grand-café Boekmans B.V. verwerkt uw (persoonlijke) gegevens uiterst zorgvuldig.

Alle door u verstrekte (persoonlijke) gegevens worden door Grand-café Boekmans B.V. opgeslagen en gebruikt voor haar bedrijfsuitvoering. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Ten bate van 'gebruikers herkenning' gebruikt Grand-café Boekmans B.V. de technische gegevens van uw computer en/of uw IP-adres.

Grand-café Boekmans B.V. maakt gebruik van 'cookies'. Cookies maken het mogelijk om computers te herkennen. Met alleen cookies is het niet mogelijk om personen te herkennen of te identificeren. U kunt uw browser zodanig instellen dat u het gebruik van cookies niet toestaat. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Ons privacy beleid is van toepassing op de website www.boekmans.nl. Websites die buiten www.boekmans.nl vallen (externe websites, links/ verwijzingen naar anderen) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Grand-café Boekmans B.V.. Raadpleeg altijd de privacy verklaring van de externe website, alvorens persoonsgegevens in te vullen. Grand-café Boekmans B.V. is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van externe websites.

Op die plekken waar het mogelijk is om in het openbaar vragen te stellen en/ of reacties te plaatsen, dient u extra zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Blijf er altijd van bewust dat uw gegevens op die openbare plekken beschikbaar (kunnen) zijn voor iedere andere gebruiker.

U kunt Grand-café Boekmans B.V. schriftelijk opdracht geven uw gegevens uit de database te verwijderen.

Grand-café Boekmans B.V. heeft het recht om het privacy beleid, zonder opgaaf van redenen, aan te passen. Hiervan ontvangt u geen persoonlijk bericht.

Wanneer u vragen hebt over ons beleid met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met:

Grand-café Boekmans B.V.
o.v.v. Privacy beleid
Dudokplein 210
3315KH Dordrecht

boekmans@live.nl